Aktualizované: 25.01.2017 00:00


MERANIE RÝCHLOSTI

Stredné Slovensko:
• pred Ružomberkom, v smere z Ivachnovej.

MOBILNÉ RADARY

Východné Slovensko:
• biela Fabia meria rýchlosť v Sečovciach.

DLHODOBÉ DOPRAVNÉ OBMEDZENIA

Západné Slovensko:
Kompa Záhorská Ves – Angern z dôvodu ľadochodov na rieke Morava nepremáva. Na prejazd do Rakúska môžete využiť most Moravský Svätý Ján – Hohenau alebo bratislavské hraničné priechody.

Kompa vo Vojke z dôvodu ľadu v prívodnom kanáli nepremáva.

Bratislava - Petržalka
Pre výstavbu spevnených plôch je čiastočne uzatvorená Kopčianska ulica v Bratislave – Petržalka, pri UNIPHARME. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Senec – Blatné
Z dôvodu prípravných prác a následnej realizácie nového mostu je uzatvorená cesta I. triedy č. 61 medzi Sencom a Blatným v časti mimoúrovňovej križovatky Blatné. Obchádzková trasa je vedená po obojsmernej dočasnej prepojovacej komunikácii pozdĺž diaľnice D1 s napojením na miestnu komunikáciu pri podjazde pri Červenom Majeri, kde vďaka samostatnému odbočovaciemu pruhu vľavo a napájacej vetvy je umožnené priame napojenie na diaľnicu D1.

Trenčín
Pre modernizáciu železničnej trate je uzatvorená Mládežnícka ulica v Trenčíne, v úseku k bývalej reštaurácii Koliba. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Stredné Slovensko:
Žilina
Pre prestavbu križovatky je čiastočne uzatvorená Rosinská cesta v Žiline, v križovatke s Bagarovou ulicou. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Hontianske Nemce – Svätý Anton
Pre výrub a zrezávanie stromov ohrozujúcich bezpečnosť cestnej premávky je denne od 8 – mej do 17 – tej hodiny čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 51 medzi Hontianskymi Nemcami a Svätým Antonom. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Východné Slovensko:
Slovenská Ves
Pre narušenú statiku mosta je pre nákladnú dopravu nad 12 t uzatvorená cesta II. triedy č. 542 v Slovenskej Vsi. Hromadná autobusová doprava a dopravná obsluha má vjazd povolený.

Hrabušická Píla - Stratená
Cesta III. triedy č. 3227 Hrabušická Píla - Stratená je uzavretá nakoľko na uvedenom úseku cesty nie je zabezpečovaná zimná údržba. Uzávierka cesty je označená zvislým dopravným značením.

KONTAKTY NA DISPEČING:

0904 75 75 75
(zo všetkých sietí)

*75 (zadarmo)

+421 903 774 074 (aj zo zahraničia)

+421 905 774 074 (aj zo zahraničia)


my@stellacentrum.sk