Aktualizované: 27.02.2017 15:00


AKTUÁLNE DOPRAVNÉ OBMEDZENIA
So zhustenou premávkou a zdržaním rátajte:
• pred Čadcou, v smere zo Svrčinovca.

So zvýšenou pozornosťou jazdite:
• na D1 za Sencom, v smere do Trnavy, je na kraji cesty odstavené osobné vozidlo.

DOPRAVNÉ NEHODY

Stredné Slovensko:
• na vjazde do Dolného Kubína, v smere z Veličnej, krátko sa zdržíte.

CESTNÉ KONTROLY

Stredné Slovensko:
• na vjazde do Bzenice, v smere z Hliníka nad Hronom

Východné Slovensko:
• za obcou Ložín, v smere do Trhovišťa.

MERANIE RÝCHLOSTI

Západné Slovensko:
• v Bratislave na zjazde z Prístavného mosta, v smere na Prístavnú
• na D1 pri Kostolnej, v smere do Trenčína

Stredné Slovensko:
• za Žilinou, v smere do Belej,
• pred Zvolenskou Slatinou, v smere z Vígľaša,
• na D1 za Štrbou, v smere do Popradu

Východné Slovensko:
• za Slanským Novým Mestom, v smere do Bohdanoviec a
• v obci Kaluža, v smere do Michaloviec.

DLHODOBÉ DOPRAVNÉ OBMEDZENIA

Západné Slovensko:
Kompa Záhorská Ves – Angern pre vysokú hladinu rieky Morava
nepremáva. Na prejazd do Rakúska môžete využiť most Moravský Svätý Ján – Hohenau alebo bratislavské hraničné priechody.

Kompa vo Vojke premáva podľa prevádzkového poriadku.

Bratislava
Z dôvodu oplotenia staveniska a rekonštrukcie objektu je čiastočne uzatvorená Zochova ulica v Bratislave, pri dome č. 4. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Senec – Blatné
Z dôvodu prípravných prác a následnej realizácie nového mostu je uzatvorená cesta I. triedy č. 61 medzi Sencom a Blatným v časti mimoúrovňovej križovatky Blatné. Obchádzková trasa je vedená po obojsmernej dočasnej prepojovacej komunikácii pozdĺž diaľnice D1 s napojením na miestnu komunikáciu pri podjazde pri Červenom Majeri, kde vďaka samostatnému odbočovaciemu pruhu vľavo a napájacej vetvy je umožnené priame napojenie na diaľnicu D1.

Trenčín
Pre modernizáciu železničnej trate je uzatvorená križovatka Žabinskej a Istebnickej ulice v Trenčíne. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po ulici Michala Kišša.

Stredné Slovensko:
Kremnica-odb. Skalka – Kremnické Bane
Pre havarijný stav vozovky je uzatvorená cesta I. triedy č. 65 v úseku Kremnica-odbočka Skalka – Kremnické Bane. Obchádzková trasa pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane verejnej autobusovej dopravy je vedená po ceste II. triedy č. 578 a III. triedy č 2504 cez Krahule. Obchádzkové trasy pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony sú vedené cez Žiar nad Hronom, Prievidzu, Nitrianske Pravno, Príbovce, Martin, resp. Nitrianske Pravno, Fačkovské sedlo a Žilinu alebo Banskú Bystricu, Harmanec, Šturec a Turčianske Teplice.

Nižná nad Oravou
Z dôvodu zlého technického stavu mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 59 v Nižnej nad Oravou. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou.

Východné Slovensko:
Slovenská Ves
Pre narušenú statiku mosta je pre nákladnú dopravu nad 12 t uzatvorená cesta II. triedy č. 542 v Slovenskej Vsi. Hromadná autobusová doprava a dopravná obsluha má vjazd povolený.

Podhoroď - Ruský Hrabovec
Pre zosuv vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 566 medzi obcami Podhoroď a Ruský Hrabovec. Doprava je presmerovaná do jedného jazdného pruhu a povolená rýchlosť znížená na 60 km/hod.

KONTAKTY NA DISPEČING:

0904 75 75 75
(zo všetkých sietí)

*75 (zadarmo)

+421 903 774 074 (aj zo zahraničia)

+421 905 774 074 (aj zo zahraničia)


my@stellacentrum.sk